Nieuwe boeken in onze schoolbibliotheek.

Wij zijn erg blij trots dat wij u mogen melden dat we sinds afgelopen week vele nieuwe boeken hebben mogen toevoegen aan onze schoolbibliotheek. De leerlingen hebben mogen kiezen welk boek zij graag zouden willen aanschaffen voor de bibliotheek. Vanaf vandaag kunnen de leerlingen ieder dinsdag 2 boeken lenen bij juf Anne-Lies. Ze mogen 1 boek op school lezen en het andere boek mogen ze mee naar huis nemen. De boeken mogen maximaal 3 weken geleend worden.