Onze school is gezondOnze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat “beweegschool”. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet, alle kinderen bewegen iedere dag minimaal 30 minuten en dit staat los van de gymlessen en buitenspeel momenten. Door tijdens het leren te bewegen wordt je niet alleen fitter maar ook slimmer. Daarnaast hebben we een echte vakleerkracht voor de gymlessen. 


Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.