Groep 3-4

Groep 3-4

In groep 3-4 Geeft juf Stephanie les. 

Sommige kinderen hebben nog wat extra onderteuning nodig bij lezen en taal, dit

krijgen ze van juf Tiny in de schakelklas