Groep 5

In groep 5 geeft juf Sanneke les, 

Juf Sanneke is een grote voorstander van boeken lezen en aanbieden, lekker meebeleven in een andere wereld en tegelijkertijd heel veel woorden leren. 

"lang zullen ze lezen"