De plusklas

Elke woensdag geeft juf Deborah les aan de Plusklas.

De Tweemaster biedt passend onderwijs voor alle kinderen. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen in de groepen 4 t/m 8 is er een specifiek aanbod:

Eén dagdeel per week ontmoeten zij elkaar tijdens reguliere schooltijden om te werken met een uitdagend onderwijsaanbod, zoals een vreemde taal, filosofie, constructie en techniek, projectwerk, strategische denkspellen en activiteiten rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 Het is de bedoeling dat de leerlingen zich prettig en gewaardeerd voelen.

 Het doel van de Plusklas is:

·                     Contacten met ontwikkelingsgelijken.

·                     Behoud van interesse in school en leeractiviteiten.

·                     Wringmomenten ervaren: het feit dat je ergens moeite voor moet
                      doen en niet alles gelijk kunt snappen en oplossen.

·                     Gericht werken aan leerstrategieën (formeel leren).

·                     Werken aan sociale vaardigheden.

·                     Uitgaan van specifieke interesses van de leerling.

·                     Werken aan zelfinzicht en talenten (leren denken).

 

De leerlingen kunnen gezamenlijk aan een project werken, maar ook individueel. Aan het eind van een project wordt een presentatie gehouden, bijvoorbeeld in de vorm van een verslag, een muurkrant, een tentoonstelling, een spel of een spreekbeurt. De presentatie kan plaatsvinden in de Plusklas, maar mogelijk ook in de eigen klas.