Het hele schooljaar kunnen kinderen worden aangemeld en ingeschreven op onze school. Hiervoor kun je contact opnemen via (0113) 21 30 50 of via de pagina Kennismaken. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek en rondleiding door de school. De definitieve inschrijving gaat via een (digitaal) inschrijfformulier. Deze ontvang je na het kennismakingsgesprek via de mail, of, indien gewenst, op papier via de directeur.

Voordat kinderen 4 jaar worden mogen zij in de aanvangsgroep enkele weken wennen op onze school. Als je dit graag wilt ben je zelf ook van harte welkom zodat je samen met je kind alvast indrukken kunt opdoen. De tijden waarop dit gebeurt vinden plaats in overleg met de leerkracht.