Groep 1

In groep 1 geeft juf Tara les, ze krijgt daarbij ondersteuning van de onderwijsassistenten Shirin en Berry. 

In groep 1 zitten momenteel 15 kinderen, later in het jaar kunnen daar nog kinderen bijkomen. De kinderen leren de cijfers en de letters. Ze leren tellen en hoeveelheden zien, ook leren ze taal en om naar een verhaal te luisteren. Op donderdag is er gymles in de gymzaal van de school en er wordt elke dag veel buitengespeeld. In de speciale speelhoeken kunnen de kinderen verkleden, bouwen, schilderen, met zand spelen en nog veel meer......