Groep 2

In groep 2 geeft juf Jolieke les.

Door verschillende manieren van leren in te zetten en met creatief doen en denken in een fijne sfeer, ontdekken de kinderen wat hun talenten zijn en hoe deze nog verder ontwikkeld kunnen worden. De juffen willen de kinderen daarbij helpen en de kinderen de mogelijkheden bieden voor een optimale ontwikkeling in een "warme" omgeving.