Groep 8

In groep 8 geeft juf Manon de hele week les, ze wordt hierbij ondersteund door de onderwijsassistenten juf Tjing en meester Ramon.

Er zitten 15 kinderen in groep 8.