Onze school

Een school voor jou en mij

 De openbare school heeft plaats voor ieder kind. Op de openbare school worden kinderen zo goed mogelijk voorbereid op hun rol in de samenleving. De school geeft daarbij zelf het voorbeeld, door de manier waarop zij omgaat met de leerlingen, ouders, personeelsleden en de omgeving van de school.

De kernwaarden van het openbaar onderwijs staan hierbij centraal: 

 

Op onze school is ieder kind welkom.

Hebben we wederzijds respect voor ieders mening.

Hechten we veel waarde aan waarden en normen.

Staat de school midden in de samenleving en betrekt de omgeving actief bij haar activiteiten.

Mag iedere levensbeschouwing en godsdienst er zijn.

 

 

Die kernwaarden maken de openbare school tot hét onderwijs van deze tijd