Kwaliteit

 De kwaliteit van ons onderwijs

We vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van ons onderwijs goed is. We zien het begrip kwaliteit breder dan de resultaten van leerlingen. Voor ons is het ook een constante cyclus waarin we onze werkwijze verbeteren.

We gebruiken een aantal instrumenten om de kwaliteit op één specifiek gebied te meten:

  • IEP lvs toetsen in alle groepen
  • IEP eindtoets in groep 8
  • Tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en personeel
  • Scholen op de kaart; hier kunt u ons opzoeken en vergelijken met andere scholen