Missie en visie

De missie van de school


Onze missie beschrijft wat wij belangrijk vinden voor ons onderwijs.

De Tweemaster, meer dan sterk in onderwijs! Wees zo trots als een pauw.

Wij kiezen voor een onderwijsaanbod in brede zin. Dit betekent dat we naast het overdragen van kennis en vaardigehden ook veel aandacht besteden aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen onze school is er veel aandacht voor goed en effectief taalonderwijs en talenten van kinderen. 
Onze school is een Kiva-school. Vanuit de richtlijnen van Kiva creëren wij binnen onze school een sociaal-emotioneel klimaat, waarin alle kinderen en ouders zich veilig voelen.

Pedagogische taak


Uw kind staat centraal. In ons onderwijs houden wij rekening met de verschillen tussen kinderen als het gaat om hun persoonlijkheid, begaafdheid en lichamelijke gesteldheid. We willen de ontwikkeling van uw kind bevorderen, zodat uw zoon of dochter straks als volwassene zo goed mogelijk kan functioneren in de samenleving. Uw kind leert om samen met anderen te werken en te leven.

 

Respect en acceptatie


Obs De Tweemaster streeft naar een veilig schoolklimaat, waarin kinderen en leerkrachten op een ontspannen en plezierige manier samenwerken. Respect en acceptatie van onderlinge verschillen zijn hierbij de sleutelbegrippen. Daarmee willen we het volgende bereiken:
•   onze kinderen hebben een positieve kijk op de samenleving;
•   zij blijven zichzelf en stellen zich weerbaar op;
•   zij kunnen hun eigen weg vinden in de overstelpende informatie die op hen afkomt;
•   zij gaan met respect en tolerantie om met andere klasgenoten. Dat geldt ook voor mensen met een handicap, een andere huidskleur, geloof of sekse.

De Tweemaster wil een opvoedende leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen in hun zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag.

 

Zo gaan wij met elkaar om
•   Wees aardig voor de ander, dan is de ander ook aardig voor jou.
•   Let op je woorden.
•   Wees zuinig op de spullen van jezelf, van een ander en van de school.
•   We houden het netjes in en om de school.