Onderwijs

Tweemaster:

Schoolorganisatie

In onze school hebben we de volgende groepen:

- Groep 1/2

- Groep 3/4

- Groep 5/6

- Groep 7/8

- Schakelklas 

- Taallentklas

- Plusklas (start augustus 2019)

In onze groepen zitten gemiddeld 22 leerlingen. Door ons aanbod in de extra groepen is het mogelijk om kinderen ondersteuning te geven op verschillende ontwikkelingsgebieden. 

 

Het onderwijsaanbod

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders. Naast het aanbod in de groep waarin het kind zit, zijn er binnen onze school veel mogelijkheden om te differentiëren. Er is aandacht voor indiviuele verschillen en wij trachten zoveel mogelijk onderwijs op maat te bieden. Binnen onze school maken wij gebruik van moderne lesmethoden en werkvormen. De leerkrachten zijn altijd bezig om de methodieken en materialen af te stemmen op de belevingswereld van de kinderen. 

De leerling is op de Tweemaster zelf mede-eigenaar van zijn/haar leerproces. Samen met de leerkracht bespreken aan welke doelen er gewerkt gaat worden, welke ondersteuning daarvoor nodig is en wordt er samen met de leerling gekeken of de doelen behaald worden (kindgesprekken). Op deze manier weet een leerling wat  wat hij/zij leert, waarom hij/zij dit leert, zelfstandigheid en trots te zijn op zijn/haar leerproces. We zien dat deze manier van werken ervoor zorgt dat leerlingen enorm gemotiveerd zijn om te leren en trots zijn op hetgeen ze hebben geleerd. Onze doelen zijn in de gehele school zichtbaar. 

Pedagogisch klimaat

Op de Tweemaster heerst een veilige omgeving. Er is structuur, regelmaat, rust en persoonlijke aandacht  voor iedere leerling. Vanuit een goed pedagogisch klimaat kan uw kind zich bij ons optimaal ontwikkelen. 

"De veiligheid wordt door de kinderen als zeer hoog ervaren - Uitkomst leerlingenraad april 2019"