Onderwijs

Tweemaster:

Schoolorganisatie

 In onze school hebben we de volgende groepen:

- Groep 0/1

- Groep 2/3

- Groep 4

- Groep 5

- Groep 6

- Groep 7/8

- Schakelklas 

- Taallentklas onderbouw en bovenbouw

- Plusklas (gestart sinds augustus 2019)

In onze groepen zitten gemiddeld 22 leerlingen. Door ons aanbod in de extra groepen is het mogelijk om kinderen ondersteuning te geven op verschillende ontwikkelingsgebieden. 

 

Het onderwijsaanbod

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders. Naast het aanbod in de groep waarin het kind zit, zijn er binnen onze school veel mogelijkheden om te differentiëren. Er is aandacht voor indiviuele verschillen en wij trachten zoveel mogelijk onderwijs op maat te bieden. Binnen onze school maken wij gebruik van moderne lesmethoden en werkvormen. De leerkrachten zijn altijd bezig om de methodieken en materialen af te stemmen op de belevingswereld van de kinderen. 

De leerling is op de Tweemaster mede-eigenaar van zijn/haar leerproces. Samen met de leerkracht bespreken aan welke doelen er gewerkt gaat worden, welke ondersteuning daarvoor nodig is en wordt er samen met de leerling gekeken of de doelen behaald worden (kindgesprekken en portfolio). Op deze manier weet een leerling wat hij/zij leert, waarom hij/zij dit leert, ontwikkelt hij/zij zelfstandigheid en is trots  op zijn/haar eigen leerproces en ontwikkeling. De doelen van de leerlingen, de groep en de school zijn in de gehele school zichtbaar. 

Pedagogisch klimaat

OBS de Tweemaster is een KIVA -school. KiVa is een schoolbrede aanpak en combineert interventies op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Bij KiVa vinden we dat ieder kind recht heeft op een fijne schooltijd. KiVa heeft als doel te zorgen voor een fijn schoolklimaat waarin leerlingen zich prettig voelen, met plezier naar school gaan en tot betere schoolprestaties komen. KiVa doet dit door middel van een preventieve en curatieve aanpak, waarbij de nadruk ligt het op het preventieve. Een preventieve aanpak, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, is het meest effectief bij het tegengaan van pesten en het versterken van de sociale veiligheid op school.

"De veiligheid wordt door de kinderen als zeer hoog ervaren - Uitkomst leerlingenraad en ouderraadpleging, april 2019 "