Onderwijs

Tweemaster:

Schoolorganisatie

 

In onze school treft u 4 combinatiegroepen aan. 

In onze groepen zitten gemiddeld 20 leerlingen. We streven ernaar de groepen zoveel mogelijk te combineren, waardoor leerlingen makkelijker van en met elkaar kunnen leren. 

 

Het onderwijsaanbod

 

Naast klassikaal aanbod wordt er ook groepsdoorbrekend gewerkt.  Er is aandacht voor indiviuele verschillen en wij trachten zoveel mogelijk onderwijs op maat te bieden. Hiervoor maken wij gebruik van moderne lesmethoden en werkvormen. 

 

Pedagogisch klimaat

 

Een veilige omgeving, met structuur en regelmaat en persoonlijke aandacht is van belang voor iedere leerling. Vanuit een goed pedagogisch klimaat kan uw kind zich bij ons optimaal ontwikkelen.