Zorg

"Ieder kind is een ster en schittert op zijn eigen manier"

 

 

Onze kinderen zijn stuk voor stuk anders. Ze kunnen verschillende interesses en verschillende intelligenties hebben en ze ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Daarom stemmen wij ons onderwijs zoveel mogelijk af op de verschillende onderwijsvragen.

 

Daarbij gebruiken wij als leerkracht onze ogen en oren, en gebruiken we toetsen die er samen voor zorgen dat we te weten komen wat een kind precies nodig heeft. Ook volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen d.m.v. het programma "ZIEN!" en KIVA.

 

Soms is het nodig dat daarbij de hulp wordt ingeroepen van de intern begeleider. Zij overlegt samen met de leerkracht en u als ouders/verzorgers, op welke manier een kind het beste verder geholpen kan worden. Extra hulp wordt zoveel mogelijk door de eigen leerkracht in de klas gegeven. Maar het kan wenselijk zijn dat die hulp buiten de klas plaats vindt. De onderwijsassistenten op de Tweemaster kunnen zowel in de klas als buiten de klas extra ondersteuning bieden. 

 

 Dit gebeurt altijd in overleg met de leerkracht en met u als ouder/verzorger. Op deze manier is het mogelijk om voor (bijna) alle kinderen een goed onderwijsaanbod te verzorgen. Wanneer wij het als school ook even niet weten, schakelen we externe deskundigen in voor advies, onderzoek en/of begeleiding.