Zorg

Zorgverbreding

 

We streven ernaar dat voor vrijwel alle kinderen gewoon basisonderwijs haalbaar is, zodat we inhoud kunnen geven aan ‘passend onderwijs’.  De zorgverbreding is voor een belangrijk deel opgenomen in de dagelijkse onderwijspraktijk, zodat alle kinderen die zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Hiertoe is op onze school een zorgverbredingbeleid vastgesteld.

 

De zorg voor kinderen

 

De kans op ontwikkelingsproblemen wordt verkleind door daar in de dagelijkse onderwijspraktijk alert op te zijn. We streven ernaar om problemen zo vroeg mogelijk op het spoor te komen. Dan kunnen we ook zo vroeg mogelijk gerichte ondersteuning bieden.

Een belangrijk deel van de tijd krijgen de kinderen onderwijs in kleine groepen, die samengesteld zijn op basis van ontwikkelingsniveau (instructiegroepen). Op vaste tijden worden kleine groepjes kinderen samengesteld. Op deze wijze krijgen alle kinderen gerichte ondersteuning. Deze ondersteuning is dus voor kinderen die soms moeite hebben met de leerstof, voor kinderen die soms een klein deel van de leerstof lastig vinden en voor kinderen die meer uitdaging en moeilijker leerstof aan kunnen.

In de dagelijkse groepspraktijk houden we met gerichte observaties de vorderingen van alle kinderen bij. Hier gebruiken we onder andere diverse toetsen voor, zodat we de ontwikkeling van uw kind kunnen vergelijken met het landelijke beeld.

Wij streven ernaar de zorg in de klas te geven, verzorgd door de klassenleerkracht en bijgestaan door een gediplomeerde remedial teacher.

 

Heeft u behoefte aan meer informatie? Kijk dan in de schoolgids (voor ouders - downloads).