Voor ouders

De samenwerking en het contact met ouders is op Tweemaster erg belangrijk. Het contact kenmerkt zich door een open en positieve houding naar elkaar toe, we zien ouders als partners. We zorgen ervoor dat we te allen tijde in gesprek blijven met elkaar. Ouderbetrokkenheid zien we terug in ouders die verschillende rollen vervullen, waaronder medezeggenschapsraad/ ouderraad of ondersteunen en het begeleiden van activiteiten.