Schoolvakanties

Vakantierooster 2018 – 2019


Herfstvakantie: 13 oktober t/m  21 oktober

Kerstvakantie: 22 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie: 2 maart t/m 10 maart
Meivakantie: 19 april t/m 5 mei
Hemelvaartsvakantie: 30 mei t/m 2 juni
Pinksteren: 9 juni t/m 10 juni
Zomervakantie: 6 juli t/m 18 augustus

 

Meer informatie over vakanties kunt u vinden op de website van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. http://www.minocw.nl

Richtlijnen extra verlof

 

Vanaf 1 januari 2016 is het vrijgeven van kinderen tijdens schooltijd buiten de schoolvakanties strakker georganiseerd. Als bijlage vindt u de landelijke richtlijn voor het vrij vragen voor vakanties en andere (gewichtige) omstandigheden. Bij onduidelijkheid of vragen is contact met de Leerplichtambtenaar mogelijk.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend dit verlof aan te vragen. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in het belang van het kind school te moeten missen!

 

Een verzoek tot verlof kunt u aanvragen via de directeur. De benodigde formulieren downloaden of aanvragen bij de directeur.

  • Richtlijnen
  • Formulier
  • Werkgeversverklaring

Wilt u extra verlof aanvragen? Vraag dan om een formulier aan de directeur of een leerkracht.